Regulamin Zagrody

Prosimy o zapoznanie się z kilkoma zasadami panującymi w naszym obiekcie, pozwoli to bowiem obu stronom uniknąć nieprzyjemnych sytuacji, a nam skoncentrować się na zapewnieniu Państwu komfortowego i miłego pobytu w naszym ośrodku.

 

1.     Pensjonat ZAGRODA prowadzi działalność w zakresie usług noclegowych i konferencyjno-szkoleniowych.

 

2.     Klienci pensjonatu korzystający z usług ośrodka zobowiązują się przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz stosować się w sytuacjach wyjątkowych do próśb pracowników obiektu.

 

3.     Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody będące wynikiem nieprzestrzegania przez klientów pensjonatu zawartych w regulaminie zasad oraz zarządzeń.

 

4.     Klienci pensjonatu zobowiązani są dokonać meldunku niezwłocznie po przyjeździe u naszego pracownika. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się dokumentem z fotografią (Ust. z 10.04.1974 o ewidencji ludności i dowodach osobistych Dz.U. z 2001 nr 87 poz.960).

 

5.     Osobom postronnym nie udzielamy żadnych informacji o danych osobowych zameldowanych gości naszego pensjonatu. Jesteśmy jednak zobowiązani do meldunku każdego gościa. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość.

 

6.     W ośrodku obowiązuje doba hotelowa od godz. 14.00 w dniu przyjazdu do godz. 10.30 w dniu wyjazdu. Rejestracja i zakwaterowanie gości od 14.00  – tylko do 23.00. O 23.00 zamykana jest brama wjazdowa do pensjonatu, po której nie ma możliwości wjazdu i zakwaterowania. Ewentualny każdorazowy późniejszy powrót gości do pensjonatu należy uzgadniać z recepcją.

 

7.     Najmując pokój gość określa czas swego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę. Przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, gość powinien zgłosić w recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Pensjonat nie może uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku wolnych miejsc.

 

8.     Opłaty za zakwaterowanie w pensjonacie oraz wyżywienie określa „Cennik usług pensjonatu” stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

 

9.     Należność za pobyt pobierana jest w dniu przyjazdu.

 

10.  W pensjonacie obowiązuje cisza nocna trwająca w godzinach 22.00 – 6.00.

 

11.  Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w pokoju noclegowym mienie klienta.

 

12.  Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach wyznaczonych do tego celu. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony, jedynie zamykany w godzinach ciszy nocnej. Właściciel terenu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.

 

13.  Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej oraz ogólnego bezpieczeństwa w pokojach nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, grzejników, urządzeń gazowych, przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących stałego wyposażenia pokoju. Nie dotyczy to ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.

 

14.  W obiekcie zabronione jest:

a. zakłócanie spokoju,

b. przyjmowanie gości z zewnątrz bez zgody kierownictwa pensjonatu,

c. przyrządzanie gorących posiłków w pokojach i miejscach do tego nieprzeznaczonych,

d. przyrządzania wszelkich innych posiłków w miejscach do tego nieprzeznaczonych, oraz spożywania ich w pokojach,

d. palenie tytoniu na terenie obiektu.

 

15.  Gość ponosi pełną odpowiedzialności materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych pensjonatu powstałe z jego winy. Za zniszczenia wykryte w trakcie pobytu zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.

 

Naruszając przepis o zakazie palenia tytoniu, oraz sporządzania gorących posiłków w pokojach i miejscach do tego nieprzeznaczonych, należy się liczyć z kosztami nie mniejszymi niż 500 PLN w  skład których wchodzi neutralizacja zapachu pomieszczenia i wszystkich urządzeń, malowanie ścian oraz dodatkową karą grzywny przewidzianą w ustawie w przypadku wezwania służb porządkowych.

 

16.  Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Nie gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się uprzednią wpłatę zadatku w wysokości do 40% ogólnej kwoty zamówienia.

 

17.  Zadatek zwracany jest w całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu.

 

18.  Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji pobytowej. Informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu po dokonaniu meldunku nie dokonujemy zwrotów.

 

19.  Przy organizacji większych imprez, jak np. pobyt grup szkolnych, zakładowych, kursokonferencji, wymagane jest uprzednie zawarcie umowy określającej szczegóły zamówionej usługi.

 

20.  Zastrzegamy sobie prawo do odmowy zakwaterowania osobom:

a. będącym pod widocznym wpływem alkoholu lub środków odurzających,

b. które zachowują się agresywnie, w sposób powszechnie uznany za wulgarny.

 

21.  Osoby naruszające zasady niniejszego regulaminu zobowiązane będą do opuszczenia pensjonatu bez zwrotów kosztów.

 

22.  Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa będą odesłane na jego koszt na wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przedmioty te przechowane zostaną przez miesiąc, a następnie zniszczone.

 

23.  Świadczymy usługi zgodnie ze swoją kategorią, w przypadku zastrzeżeń, reklamacji dotyczących co do jakości usług, gość proszony jest o zgłoszenie ich nie później niż dobę od momentu meldunku, reklamacje składane w dniu wykwaterowania nie będą rozpatrywane. Jednocześnie informujemy, że nie odpowiadamy za niedogodności spowodowane z przyczyn od nas nie zależnych Np. przerwy w dostawie prądu czy wody.

 

24.  Wymiana bielizny hotelowej co 7 dni, ręczników co 3 dni.

 

25.  Regulamin pensjonatu i usług gastronomicznych podaje się do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej www.zagroda.agro.pl, w drodze indywidualnego zapoznania się przez klienta przy czynnościach meldunkowych na tablicy informacyjnej oraz w pokojach gościnnych.

 

Regulamin niniejszy obowiązuje od dnia 1 lipca 2011r.